Till minne av Gunnel Iréne Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnel Iréne Johansson

29 augusti 1944 - 2 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnel Iréne Johanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08