Till minne av Berit Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Svensson

15 juni 1930 - 21 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Svenssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61