Till minne av Lilian Kihlberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lilian Kihlberg

7 april 1926 - 9 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 29 juli 2021

kl 10.30

Plats

Släps kyrka

Östra Särövägen337, 43490 Vallda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lilian Kihlbergs begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83