Till minne av Maj-Britt Gill - Gillis Edman Begravningsbyrå

Maj-Britt Gill

8 mars 1931 - 19 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Maj-Britt Gills begravning?

E-post

asa.johansson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 67