Till minne av Lars Runmarker - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Runmarker

16 augusti 1924 - 5 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser