Till minne av Bengt Pettersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Pettersson

21 mars 1931 - 10 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 10 september 2021

kl 11.00

Plats

Öckerö g:a kyrka

Minnesstund

Fredag 10 september 2021

Plats

Nimbus (gm anh)

Övriga tillfällen

Själaringning – fredag 20 augusti 2021, kl 10.00 – Öckerö nya kyrka

Tacksägelse – söndag 29 augusti 2021, kl 11.00 – Öckerö nya kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Petterssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61