Till minne av Gunnel Blixt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnel Blixt

2 oktober 1936 - 25 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnel Blixts begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72