Till minne av Hans-Olov Nyberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Hans-Olov Nyberg

22 oktober 1955 - 12 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 9 juli 2021

kl 10.30

Plats

Onsala kyrka

Prästgårdsvägen 16, 43931 Onsala

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Hans-Olov Nybergs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38