Till minne av Örjan Strannegård - Gillis Edman Begravningsbyrå

Örjan Strannegård

19 april 1936 - 26 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Örjan Strannegårds begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03