Till minne av Ingela Bager Djerf - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingela Bager Djerf

6 oktober 1942 - 26 augusti 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingela Bager Djerfs begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61