Till minne av Ingegerd Ekman - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingegerd Ekman

2 mars 1924 - 18 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 10 juni 2021

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingegerd Ekmans begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03