Till minne av Birgitta Gittan Svendsen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgitta Gittan Svendsen

9 maj 1946 - 19 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgitta Gittan Svendsens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55