Till minne av Kerstin Attring - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Attring

17 januari 1927 - 21 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Attrings begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32