Till minne av Bengt Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Johansson

17 mars 1942 - 13 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Johanssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61