Till minne av Malcolm Weiselberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Malcolm Weiselberg

8 augusti 1950 - 22 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 23 september 2021

kl 13.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Info

Minnesgåvor

Njurfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Malcolm Weiselbergs begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83