Till minne av Karin Odeback Bagger - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karin Odeback Bagger

18 maj 1932 - 30 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 23 juli 2021

kl 11.30

Plats

S:t Lukas kapell

Minnesstund

Fredag 23 juli 2021

Plats

Tabernaklet, Storgatan 39.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Karin Odeback Baggers begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55