Till minne av Karin Odeback Bagger - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karin Odeback Bagger

18 maj 1932 - 30 juni 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser