Till minne av Margot Signe Mårtensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margot Signe Mårtensson

4 januari 1924 - 5 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser