Till minne av Birgit Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Karlsson

4 december 1938 - 1 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser