Till minne av Kjell Frövenholt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kjell Frövenholt

30 juli 1939 - 9 maj 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kjell Frövenholts begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32