Till minne av Kerstin Nyberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Nyberg

3 april 1934 - 12 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 16 april 2021

kl 14.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Nybergs begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42