Till minne av Rose-Marie Thörnqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rose-Marie Thörnqvist

17 juli 1946 - 6 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Tisdag 29 juni 2021

kl 10.30

Plats

Skogskapellet Kungsbacka

Onsalavägen 10, 43431 Kungsbacka

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rose-Marie Thörnqvists begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83