Till minne av Inga-Maj Augustsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inga-Maj Augustsson

16 april 1954 - 20 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inga-Maj Augustssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55