Till minne av Gunilla Emanuelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunilla Emanuelsson

18 juni 1934 - 5 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunilla Emanuelssons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15