Till minne av Göran Larsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Göran Larsson

16 februari 1951 - 8 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 2 september 2021

kl 11.00

Plats

Guldhedskyrkan

Guldhedens kyrkbacke 2, 413 21 GÖteborg

Minnesstund

Torsdag 2 september 2021

Plats

Församlingshemmet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Göran Larssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72