Till minne av Ingrid Sernemo - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Sernemo

18 oktober 1938 - 6 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 4 mars 2021

kl 13.00

Plats

Björlanda kyrka

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Sernemos begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55