Till minne av Mayvor Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mayvor Olsson

11 september 1950 - 23 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mayvor Olssons begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51