Till minne av Britt Inger Edström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt Inger Edström

11 oktober 1934 - 13 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt Inger Edströms begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31