Till minne av Britt Inger Edström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt Inger Edström

11 oktober 1934 - 13 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 2 juli 2021

kl 10.30

Plats

Västra Frölunda kyrka

Frölunda Kyrkogata 2, 42147 VÄstra FrÖlunda

Minnesstund

Fredag 2 juli 2021

Plats

Örlogskapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt Inger Edströms begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31