Till minne av Sten Hellquist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sten Hellquist

29 juli 1957 - 13 april 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sten Hellquists begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38