Till minne av Agneta Darle - Gillis Edman Begravningsbyrå

Agneta Darle

18 juni 1936 - 5 oktober 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Agneta Darles begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61