Till minne av Birgit Olson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Olson

24 februari 1920 - 11 februari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Olsons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32