Till minne av Jan Olof Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan Olof Karlsson

18 februari 1947 - 14 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan Olof Karlssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42