Till minne av Jörgen Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jörgen Johansson

5 januari 1945 - 4 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Parkinsonfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jörgen Johanssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83