Till minne av Ingrid Mattsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Mattsson

18 december 1939 - 18 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Min Stora Dag

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Mattssons begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31