Till minne av Fredrik M. Christensen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Fredrik M. Christensen

17 april 1926 - 8 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Fredrik M. Christensens begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32