Till minne av Nils-Gunnar Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Nils-Gunnar Andersson

17 maj 1939 - 24 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Blommor

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Nils-Gunnar Anderssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42