Till minne av Birgit Appelbrink - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Appelbrink

20 juli 1929 - 21 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Appelbrinks begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61