Till minne av Birgit Appelbrink - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Appelbrink

20 juli 1929 - 21 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 23 augusti 2021

kl 11.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Minnesstund

Måndag 23 augusti 2021

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 1 augusti 2021, kl 11.00 – Älvsborgs kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Appelbrinks begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61