Till minne av Jaan Lepik - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jaan Lepik

10 december 1938 - 7 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jaan Lepiks begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72