Till minne av Genoweva Petersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Genoweva Petersson

28 december 1924 - 4 februari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Genoweva Peterssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61