Till minne av Bertil Axbom - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bertil Axbom

2 maj 1956 - 29 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bertil Axboms begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53