Till minne av Grethe Buus Sörensen - Gillis Edman Begravningsbyrå

Grethe Buus Sörensen

17 juni 1931 - 4 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Grethe Buus Sörensens begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53