Till minne av Gunnel Plate - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnel Plate

10 juli 1934 - 7 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnel Plates begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38