Till minne av Lennart Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Andersson

19 april 1944 - 20 januari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Anderssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83