Till minne av Lars Erik Lindelöf - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars Erik Lindelöf

10 juli 1941 - 12 januari 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars Erik Lindelöfs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38