Till minne av Christer Swedberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christer Swedberg

2 februari 1943 - 11 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anna-Carin Lansenfeldt Delbert

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christer Swedbergs begravning?

E-post

anna-carin.delbert@gillisedman.se

Telefon

033-400 57 51