Till minne av Ulla Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Johansson

12 april 1938 - 23 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Johanssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83