Till minne av Per-Lars Lundström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Per-Lars Lundström

6 augusti 1933 - 27 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Per-Lars Lundströms begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72