Till minne av Ingrid Emanuelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Emanuelsson

13 april 1933 - 6 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 27 augusti 2021

kl 13.00

Plats

Equmeniakyrkan Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Emanuelssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08