Till minne av Sture Persson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sture Persson

3 december 1948 - 8 maj 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Cajsa Löfmark

Jur. Kand./jurist

Har du frågor om Sture Perssons begravning?

E-post

cajsa.lofmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 46