Till minne av Bo Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bo Nilsson

30 november 1944 - 31 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bo Nilssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61