Till minne av Margareta Rylander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Margareta Rylander

29 september 1949 - 22 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 14 juli 2021

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Minnesstund

Onsdag 14 juli 2021

Plats

Villa Belparc

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Margareta Rylanders begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53